Wycena nieruchomości to złożony proces, który składa się z wielu etapów i wnikliwej analizy. Obliczenie wartości mieszkania może przyczynić się zarówno do zysków, jak i strat oraz oszczędności. W zależności od tego czy chcesz kupić nieruchomość, czy sprzedać, wycena ma dla Ciebie inne znaczenie. Ustalenie wartości musi więc być korzystne dla obu stron transakcji, a wycena przeprowadzona uczciwie i z uwzględnieniem ważnych parametrów budynku.

Samodzielne obliczanie wartości mieszkania

Wartość nieruchomości do celów sprzedaży można obliczyć samodzielnie. Najlepszym sposobem jest porównanie ofert z lokalnych ogłoszeń. Na tej podstawie można wstępnie określić czy proponowana cena mieszkania nie jest zaniżona lub zawyżona. Do takich obliczeń należy podchodzić ostrożnie, gdyż cena podana w ogłoszeniach nie zawsze jest ostateczną ceną transakcji. Dodatkowo może się okazać, że podana wartość nie jest adekwatna do stanu faktycznego budynku. Prywatne osoby często zawyżają cenę w ogłoszeniach ze względu na wartość sentymentalną lub nieobiektywną ocenę. Obliczając wartość swojego domu musisz wziąć również pod uwagę takie czynniki, jak:

  • lokalizacja,
  • metraż mieszkania,
  • stan techniczny,
  • rozmieszczenie pomieszczeń,
  • kondygnacje budynku,
  • dostęp do infrastruktury usługowej i publicznej,
  • rok budowy
  • stan prawny.

Obciążenia podatkowe i hipoteczne, brak dostępu do węzła komunikacyjnego czy stare budownictwo wymagające modernizacji to tylko niektóre kwestie, które wpływają na obniżenie wartości mieszkania. Z tego powodu samodzielna wycena jest trudna, gdyż jako specjalista nie wiesz, jakie czynniki mają wpływ na szacowanie wartości budynku i ustalenie jego ceny rynkowej.

Obliczenie wartości nieruchomości przez pośrednika

Osobą kompetentną do wyceny mieszkania jest pośrednik nieruchomości. Oprócz doświadczenia, ma on dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat cen rynkowych. Pośrednik doskonale wie, jakie czynniki biorą pod uwagę osoby zainteresowane kupnem, dlatego bierze je pod uwagę podczas wyceny. Dodatkowo w swojej pracy stosuje analizy rynku, dzięki czemu może precyzyjnie obliczyć wartość mieszkania na podstawie dostępnych danych.

Obliczanie wartości mieszkania przez rzeczoznawcę

Najbardziej wiarygodna wycenę nieruchomości może wystawić rzeczoznawca. Sporządza on operat szacunkowy nie tylko na potrzeby sprzedaży, ale także kredytu hipotecznego, postepowania sądowego czy egzekwowania długów przez wierzycieli. Rzeczoznawca bierze pod uwagę wszystkie czynniki mogące wpłynąć na wartość nieruchomości i sporządza na tej podstawie dokument urzędowy, który stanowi potwierdzenie wyceny. Może on stosować metodę porównawczą lub dochodową, dokonując analizy sytuacji rynkowej na przestrzeni lat, korzystając z ksiąg wieczystych czy ewidencji ludności. Wartość mieszkania obliczana jest także na podstawie stanu faktycznego nieruchomości, jej lokalizacji czy prawa własności.

SCROLL TO TOP