Mieszkańcy miast coraz częściej chcą żyć komfortowo. Stąd rosnąca popularność nowych, luksusowych kompleksów mieszkań oferujących liczne udogodnienia. Jednak każdym budynkiem ktoś musi zarządzać, a sposób, w jaki odpowiedzialny za to organ wypełnia swoje obowiązki, ma ogromne znaczenie dla zadowolenia właścicieli nieruchomości. Dowiedz się więcej o nowoczesnym zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi!

Na czym polega zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi?

Każda wspólnota to odrębna jednostka, która we własnym zakresie musi zadbać o swoje interesy. Powinna posiadać zarząd, który zwykle składa się z przedstawicieli mieszkańców i nadzoruje obsługę budynku i terenu należącego do wspólnoty. Coraz częściej zarząd decyduje się na oddelegowanie większości obowiązków, zatrudniając zarządcę. Może to być osoba fizyczna lub firma, do której obowiązków należy:

  • dbanie o porządek na całym terenie wspólnoty,
  • dbanie o stan techniczny budynku, jego otoczenia, instalacji itp.,
  • dopilnowanie wynikających z przepisów prawa kontroli i innych ważnych terminów,
  • organizacja zebrań i współpraca z mieszkańcami,
  • regulowanie wszelkich płatności w imieniu wspólnoty,
  • windykacja należności,
  • zarządzanie finansami,
  • prowadzenie księgowości,
  • nadzorowanie remontów i prac konserwacyjnych.

Z racji tego, że zakres obowiązków zarządcy jest bardzo szeroki, najchętniej tego typu usługi zlecane są wyspecjalizowanym firmom. Osoba fizyczna będąca zarządcą może zlecić poszczególne prace innym podmiotom, jednak należy pamiętać, że zarządca zawsze ponosi odpowiedzialność za aspekty dotyczące obsługi budynku. Jeżeli wspólnocie zależy na bezproblemowym, utrzymanym na wysokim poziomie zarządzaniu nieruchomością, zwykle zdecydowanie lepiej powierzyć to zadanie firmie, która na stałe zatrudnia odpowiednich specjalistów.

Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami – nowy wymiar obsługi

Dziś właściciele lokali mieszkalnych coraz częściej oczekują jednak znacznie więcej niż tylko porządku wokół bloku. W dobie internetu działalność zarządcy powinna być przejrzysta, a komunikacja z nim ułatwiona. Wykorzystanie nowoczesnych technologii to coś, co wyróżnia najlepsze usługi tego typu. Nowocześni zarządcy umożliwiają mieszkańcom stały wgląd w swoje działania, a także sprawy finansowe ich dotyczące. Najczęściej stosuje się w tym celu dedykowane platformy internetowe, w których każdy lokator może sprawdzić stan swoich rozliczeń oraz dowiedzieć się, na co przeznaczane są pieniądze z czynszu czy dodatkowych funduszy. Tą drogą można też informować członków wspólnoty o bieżących wydarzeniach, a także przyjmować od nich uwagi i sugestie.

Wykorzystanie internetu wpływa na zadowolenie mieszkańców, a także pozwala na bardziej efektywne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Jest to więc rozwiązanie coraz częściej stosowane w Warszawie i innych dużych miastach. Decydując się na współpracę z zarządcą mieszkaniowym, wspólnota powinna sprawdzić, czy wybrany usługodawca oferuje tego typu udogodnienia. To bowiem gwarancja bardziej przejrzystej komunikacji i wyznacznik nakierowania na potrzeby klienta oraz wysokiego standardu obsługi.

SCROLL TO TOP